Muganga aregwa gukubita umurwayi agapfa

Ivyo vyabereye mu muji wa Belgorod, aho umurwayi yari yicaye mu cumba co kurindiriramwo, umuganga yinjiye akamukwega, mu nyuma akamukubita ingumu.

Uwo murwayi yaciye agwa hasi, mu nyama basuzumye icamwishe basanga yapfuye yishwe n'uko yababaye mu mutwe.

Abariko bakora iperereza kur'wo muganga bavuga ko yari yarigeze no gukubita umuforoma.

Ayo mashusho ya video yerekana kandi uwo muganga nyene akubita uwundi muntu.

Muri kino gihe akorwako itohoza ku caha co kwica atabishaka.