Mpfampfe wa Mandesa asaba abategetsi ba ANC gukinjura

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty
Image caption Denis Goldberg ni we muzungu wenyene mu bantu cumi baciriwe urubanza bari kumwe na Nelson Mandela

Umuyoboke w’imyaka myinshi wa ANC, Denis Goldberg, yateye akamo ko abategetsi b’uwo mugambwe bosubirizwa.

Mu kiganiro yahaye BBC, yavuze ko abategetsi ba ANC, ku nzego zo hasi no mu gihugu cose, barangwa no kurya igiturire.

Goldberg yavuze ko ukwitaho kurondera itunga ryabo gusa, bibangamiye ukwishira n’ukwizana muri Afrika y’epfo.

Nk’umuntu yari mu Mw’ishami rya gisirikare muri ANC, yaraciriwe urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose, azira kurwanya intwaro karyanishamiryango akoresheje ibirwanisho.

Goldberg ni we muzungu wenyene mu bantu cumi baciriwe urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwabo bwose bari kumwe na Nelson Mandela.

Harabaye intambwe iboneka muvyo indero, amagara y’abantu no mw’iterambere ry’abanyagihugu, kuva intwaro karyanishamiryango iranduranywe n’imizi, nk’uko bishikirizwa na Goldberg.

“Nta nkeka ko twateye intambwe, ariko hari iyindi ntambwe tutarashikako.”

Ubutunzi bwariyongereye incuro zitatu kuva igihe intwaro karyanishamiryango ikuweho mu 1994.

“Igiturire ni ingorane, ndavyemeza kandi nzovugira ku mugaragaro nk’uko ndabiira muri Afrika y’epfo, abanyanyi ba ANC bakwiye gusubiriza abategetsi babo ku nzego zo hejuru gushika hasi. “

“Nta mazina mvuga kuko ni ikibazo kiri hose, kuva ku rwego rw’igihugu, mu ntara no mu nzego zo hasi.”

Uwo mutama wo muri ANC yavugiye mu kiganiro Pienaar ko hageze ko abayoboke b’uwo mugambwe basemerera ko “ivyabaye bihagije” basabe abategetsi babo kwisigura.

“Reka twiteho ibiraje ishinga abanyagihugu, ntimwiteho inyungu zanyu nk’abategetsi bashasha bari ku butegetsi, gutyo ubutunzi no kwikubirako vyose, ku ruhande rumwe bidutweara ukwishira n’ukwizana kwacu.”