Abatinonora basaza n'ingoga

Ukutinonora imitsi ku bantu batanguye gusaza bituma ubwenge n’umubiri wabo bisaza cane, nk’uko ubushakashatsi buvyerekana.

Kutinonora imitsi ku bantu bafise imyaka 40 bituma bagira ubwenge bungana na 60 nk’uko vyerekanwa n’ubushakashatsi bwo muri Amerika.

Ukwinonora imitsi kw’abantu batanguye gukura ni ngirakamaro na cane cane ku bantu bafise ibimenyetso vy’ingwara y’umutima nk’uko bimenyeshwa n’abahinga bo muri kaminuza ya Boston.

Ubwo bushakashatsi kandi bwatumye haboneka ibindi bimenyetso ko ingwara y’umutima yonona ubwonko mu buzima.

Ubwo bushakashatsi bwanditse mu kinyamakuru c’ubuvuzi muri kaminuza yo muri Amerika, bwabajije abantu 1,583 bafise imyaka 40.

Abishuye batagira ibibazo vy’ubwenge, canke ingwara z’umutima, baripimye ku mashini yo kwiruka, hanyuma barasburamwo inyuma y’imyaka mirongo ibiri, baca bipimisha n’ubwonko.

“Twarabonye ubudasa mu bushakashatsi bwacu hagati y’abatinonora n’ingene ubwenge buba bungana inyuma y’imyaka irenga mirongo ibiri, buboneka ko buba bwashaje,” uko ni ko uwari arongoye ubwo bushakashatsi, Nicole Sarpatano, wo muri kaminuza y’ubuvuzi ya Boston yavuze.