Uwashurashuje impfuvyi muri Kenya, yakatiwe gufungwa

america
Image caption Matthew Durham

Umumenyeshamana umwe wa kera wo mu gihugu ca Amerika yaciriwe gupfungwa imyaka 40 azize gushurashuza abana b’impfuvyi mu nzu imwe yo mu gihugu ca Kenya.

Matthew Lane Durham w’imyaka 21, yakoze ivyo “ Bikorwa bibi ku bana badashobora kwigwanira”, nk’uko bivugwa na sentare imwe yo muri Amerika.

Durham yafata abana b’impfuvyi igihe yakora akazi kubushake mu nzu y’impfuvyi ya Upendo Childrens Home, mu gisagara gikuru ca Nairobi, hagati y’ukwezi kwa kane n’ukwa gatandatu mu 2014.

Ni umukozi wo muri iyi misi w’ishirahamwe rifasha kugushaka yitwariwe kubera ugushurashuza abana.

Mu mwaka uheze, umukuru w’ishirahamwe ritanga imfashanyo, Simon Harris, w’imyaka 55 yaraciriwe urubanza rwo gupfungwa imyaka 17 na sentare yo mu Bwongereza kubera gushurashuza abana bo mw’ibarabara hagati y’imyaka 1996 na 2013, mu gisagara Gilgil mu ntara ya Bonde.

Uwatanguje inzu ya Upendo, Eunice Menja, yarize igihe yariko arasoma iyo nkuru muri sentare yo mu gisagara ca Oklahoma, avuga ko ugushurashuza abana kwakozwe na Durham ntikwari gutumbereye gutera iceyi iyo nzu, ahubwo kwari kubera yikeka inyuma y’urukundo bamufitiye, ni ko AP yavyanditse.

“Matthew Durham yafashe ku nguvu abana, nta kigongwe agira. Igihe yafatwa yagumye aharira ko ata vyo yakoze,” uko ni ko bamwumvise avuga.

N’aho Durham ahakana ivyo yagirizwa, ivyo vyatumye vyonona izina ry’iyo nzu y’impfuvyi.

“Abana ba Upendo ntibari bakwiye ikintu nk’iki,” Durham ni ko yavuze.

Sentare kandi yategetse ko Durham ariha amadollars 15,863

Ibindi bisa n’ibi