Nelson na Winnie Mandela
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Ivangura ry'amoko muri Afrika y'epfo

Africa yepfo iribuka imyaka 20 ihezeze yikukiye, yitegurira n'amatora rusangi yimirije.

Ariko mu kiringo c’imyaka 40 gushika 1994, ugutandukanya amoko ku buryo budasanzwe yari politique ya reta ya Africa yepfo.