Send your complaint to BBC News Gahuza

Mu kutubwira ku bitagushimishije, andika aho munsi.

Dutegekanya kugusubiza mu minsi 14 ariko bivana n'ibitagushimishije ivyo ari vyo hamwe n'abo tugomba gusubiza uko bangana nyuma y'iyohoza.

Tugusavye gusoma 'What happens to your complaint' umenye intambwe zose zikurikizwa izo ari zo hamwe n'ingene twihweza ivyo washikirije bitagushimishije hamwe n'izindi ntererano turonka.

Ku vyerekeye ibibazo rusangi koresha uru rubapuro feedback page.

Your contact details
Disclaimer