Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Londres: ihuriro ry'indimi

Igifaransa ni rumwe mu ndimi zivurwa mu micungararo y'inzira ya gari ya moshi bita Victoria Line mu muji wa Londres.

Olivier Obrian, umushakashatsi muri kaminuza ya UCL (University College of London) mu gisata c'inyigisho z'ubumenyi bw'isi (Geographie) yakoze icirwa kiraba aho abantu batuye, avuga ko bishobora guturuka ko abantu basanga biborohera kugerera haf' y'aho bashikiye aho kuja kurondera hirya no hino hagati mu gihugu.

N'ubwo ibiharuro vyerekana uko abantu batuye bitatanganywe n'ivyerekana indimi bavuga, Mr Obrian yasanze hari ukuntu abanyamahanga bafise ubushobozi bwo kwibeshaho baca bagerera hafi y'ubuzi bakora mu muji wa Londres nk'amabanki.

Myriam Balay n'umufaransakazi aba hafi y'inzira ya gari ya moshi bita Victoria, muri Londres.