Isi irageramiwe
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Isi irageramiwe

Mu bigeramiye isi hari intambara z'ubuhinga bwa nuclair, kwiyongera kw'ubushuhe, imigera ihingurwa n'abantu, n'ibindi.

Professeur Hawking avuga ko iterambere mu buhinga rizotuma haboneka izindi nzira "zituma ibintu bigenda nabi".