Aika korafinka ga BBC Hausa

Yi amfani da wannan hanyar domin aika korafinka ga BBC Hausa. Muna saran duba korafin cikin kankanin lokaci, bisa manufofin BBC.

Domin karin bayani, ku yi amfani da wannan hanyar.

Your contact details
Disclaimer