BBC navigation

Sakamakon zabubbukan Amurka kai-tsaye

An sabunta: 6 ga Nuwamba, 2012 - An wallafa a 17:39 GMT

YAWAN JAMA'A

 • 63.70%FARARE
 • 12.2%BAKAKE
 • 16.3%SPANIC
 • 5.6%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $51,369 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 7.8% yawan marasa aikin yi
 • 13.0% yanayin talauci

YAWAN JAMA'A

 • 64.09%FARARE
 • 3.1%BAKAKE
 • 5.5%SPANIC
 • 27.1%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $66,565 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 7.4% yanayin talauci
 • 7.8% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 67.0%FARARE
 • 26%BAKAKE
 • 3.9%SPANIC
 • 2.9%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $41,458 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 17.7% yanayin talauci
 • 8.5% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 74.5%FARARE
 • 15.3%BAKAKE
 • 6.4%SPANIC
 • 2.09%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $38,577 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 18.39% yanayin talauci
 • 7.3% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 57.8%FARARE
 • 3.7%BAKAKE
 • 29.6%SPANIC
 • 8.7%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $50,356 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 12.1% yanayin talauci
 • 8.3% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 40.1%FARARE
 • 5.8%BAKAKE
 • 37.6%SPANIC
 • 13.5%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $60,422 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 5.9% yanayin talauci
 • 10.6% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 70.0%FARARE
 • 3.8%BAKAKE
 • 20.7%SPANIC
 • 5.4%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $56,344 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 11.2% yanayin talauci
 • 8.20% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 71.2%FARARE
 • 9.4%BAKAKE
 • 13.4%SPANIC
 • 4%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $67,724 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 9.5% yanayin talauci
 • 9% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 65.3%FARARE
 • 20.8%BAKAKE
 • 8.2%SPANIC
 • 3.5%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $57,176 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 9.9% yanayin talauci
 • 6.9% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 34.8%FARARE
 • 50%BAKAKE
 • 9.1%SPANIC
 • 3.7%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $58,422 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 15.5% yanayin talauci
 • 8.8% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 57.9%FARARE
 • 15.2%BAKAKE
 • 22.5%SPANIC
 • 4.3%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $47,051 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 13.1% yanayin talauci
 • 8.8% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 55.9%FARARE
 • 30%BAKAKE
 • 8.8%SPANIC
 • 3.5%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $49,173 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 14.2% yanayin talauci
 • 9.2% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 22.7%FARARE
 • 1.5%BAKAKE
 • 8.9%SPANIC
 • 47.3%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $65,305 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 9.4% yanayin talauci
 • 6.1% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 84.0%FARARE
 • 0.6%BAKAKE
 • 11.2%SPANIC
 • 2.4%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $46,327 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 12.2% yanayin talauci
 • 7.4% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 63.7%FARARE
 • 14.3%BAKAKE
 • 15.8%SPANIC
 • 4.6%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $55,095 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 12.0% yanayin talauci
 • 9.1% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 81.5%FARARE
 • 9.0%BAKAKE
 • 6.0%SPANIC
 • 1.8%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $47,135 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 13.1% yanayin talauci
 • 8.3% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 88.7%FARARE
 • 2.9%BAKAKE
 • 5.0%SPANIC
 • 3.5%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $48,457 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 12.4% yanayin talauci
 • 5.4% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 78.2%FARARE
 • 5.7%BAKAKE
 • 10.5%SPANIC
 • 3.2%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $48,767 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 12.2% yanayin talauci
 • 6.2% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 86.3%FARARE
 • 7.7%BAKAKE
 • 3.1%SPANIC
 • 1.3%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $40,807 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 18.5% yanayin talauci
 • 8.5% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 60.3%FARARE
 • 31.8%BAKAKE
 • 4.2%SPANIC
 • 2.1%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $42,438 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 17.8% yanayin talauci
 • 7.4% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 76.6%FARARE
 • 14.0%BAKAKE
 • 4.4%SPANIC
 • 4.9%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $47,461 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 14.1% yanayin talauci
 • 9.4% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 94.4%FARARE
 • 1.1%BAKAKE
 • 1.3%SPANIC
 • 1.6%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $46,428 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 13.7% yanayin talauci
 • 7.6% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 54.7%FARARE
 • 29.0%BAKAKE
 • 8.2%SPANIC
 • 5.7%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $69,695 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 8.4% yanayin talauci
 • 7.1% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 76.1%FARARE
 • 6.0%BAKAKE
 • 9.6%SPANIC
 • 5.5%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $64,722 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 11.7% yanayin talauci
 • 6.3% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 83.1%FARARE
 • 5.1%BAKAKE
 • 4.7%SPANIC
 • 6.9%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $56,704 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 10.6% yanayin talauci
 • 5.9% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 58.0%FARARE
 • 36.9%BAKAKE
 • 2.7%SPANIC
 • 1.4%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $37,034 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 20.8% yanayin talauci
 • 9.1% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 81.0%FARARE
 • 11.5%BAKAKE
 • 3.5%SPANIC
 • 2.1%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $46,109 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 14.3% yanayin talauci
 • 7.2% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 87.8%FARARE
 • 0.4%BAKAKE
 • 2.9%SPANIC
 • 6.8%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $43,345 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 14.6% yanayin talauci
 • 6.3% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 82.1%FARARE
 • 4.4%BAKAKE
 • 9.2%SPANIC
 • 2.6%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $47,931 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 12.3% yanayin talauci
 • 4.0% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 54.1%FARARE
 • 7.7%BAKAKE
 • 26.5%SPANIC
 • 11.5%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $55,322 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 9.4% yanayin talauci
 • 12.1% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 92.3%FARARE
 • 1.0%BAKAKE
 • 2.8%SPANIC
 • 3.7%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $62,629 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 8.7% yanayin talauci
 • 5.7% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 59.3%FARARE
 • 12.8%BAKAKE
 • 17.7%SPANIC
 • 8.3%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $69,240 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 9.3% yanayin talauci
 • 9.9% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 40.5%FARARE
 • 1.7%BAKAKE
 • 46.3%SPANIC
 • 11.3%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $42,737 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 16.2% yanayin talauci
 • 6.5% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 58.3%FARARE
 • 14.4%BAKAKE
 • 17.6%SPANIC
 • 7.6%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $55,353 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 13.5% yanayin talauci
 • 9.1% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 65.3%FARARE
 • 21.2%BAKAKE
 • 8.4%SPANIC
 • 5.0%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $45,131 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 15.1% yanayin talauci
 • 9.7% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 88.9%FARARE
 • 1.1%BAKAKE
 • 2.0%SPANIC
 • 6.3%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $46,056 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 14.4% yanayin talauci
 • 3.0% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 81.1%FARARE
 • 12.0%BAKAKE
 • 3.1%SPANIC
 • 3.7%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $46,838 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 14.5% yanayin talauci
 • 7.2% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 68.7%FARARE
 • 7.3%BAKAKE
 • 8.9%SPANIC
 • 10.0%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $42,358 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 15.8% yanayin talauci
 • 5.1% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 78.5%FARARE
 • 1.7%BAKAKE
 • 11.7%SPANIC
 • 5.0%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $49,325 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 12.8% yanayin talauci
 • 8.9% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 79.5%FARARE
 • 10.4%BAKAKE
 • 5.7%SPANIC
 • 4.2%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $50,028 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 13.2% yanayin talauci
 • 8.1% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 76.4%FARARE
 • 4.9%BAKAKE
 • 12.4%SPANIC
 • 3.2%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $54,700 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 13.8% yanayin talauci
 • 10.7% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 64.1%FARARE
 • 27.7%BAKAKE
 • 5.1%SPANIC
 • 1.7%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $43,480 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 16.1% yanayin talauci
 • 9.6% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 84.7%FARARE
 • 1.2%BAKAKE
 • 2.7%SPANIC
 • 9.4%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $45,378 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 13.6% yanayin talauci
 • 4.5% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 75.6%FARARE
 • 16.5%BAKAKE
 • 4.6%SPANIC
 • 1.7%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $42,832 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 16.3% yanayin talauci
 • 8.5% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 45.3%FARARE
 • 11.5%BAKAKE
 • 37.6%SPANIC
 • 4.2%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $48,765 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 13.7% yanayin talauci
 • 7.1% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 80.4%FARARE
 • 0.9%BAKAKE
 • 13.0%SPANIC
 • 3.9%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $56,340 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 8.8% yanayin talauci
 • 5.8% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 94.3%FARARE
 • 0.9%BAKAKE
 • 1.5%SPANIC
 • 1.6%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $51,555 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 11.6% yanayin talauci
 • 5.3% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 64.8%FARARE
 • 19.0%BAKAKE
 • 7.9%SPANIC
 • 8.2%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $60,539 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 10.4% yanayin talauci
 • 5.9% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 72.5%FARARE
 • 3.4%BAKAKE
 • 11.2%SPANIC
 • 9.0%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $57,125 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 10.5% yanayin talauci
 • 8.6% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 93.2%FARARE
 • 3.4%BAKAKE
 • 1.2%SPANIC
 • 0.9%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $37,661 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 19.4% yanayin talauci
 • 7.5% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 83.3%FARARE
 • 6.2%BAKAKE
 • 5.9%SPANIC
 • 4.6%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $51,257 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 11,5% yanayin talauci
 • 7.5% yawan marasa aikin yi

YAWAN JAMA'A

 • 85.9%FARARE
 • 0.8%BAKAKE
 • 8.9%SPANIC
 • 3.0%SAURAN JAMA'A

TATTALIN ARZIKI

 • $52,951 yawan kudaden shiga a kowacce shekara
 • 10.5% yanayin talauci
 • 5.7% yawan marasa aikin yi

Domin ganin sakamako kai tsaye kana bukatar manhajar Javascript a kwamfiyutarka

Sakamakon zabubbukan Amurka kai-tsaye

Wannan shafin na bayar da sakamako kai-tsaye na zaben shugaban kasar Amurka na shekarar 2012. Daga misalin karfe 12 na dare ranar Talata za ku iya samun sakamako da hasashen zaben kowanne dan takara da dumi-duminsu a zaben shugaban kasa da ma na 'yan majalisar dokoki na kasa da na jihohi.

BBC © 2014 BBC ba ta da alhakin abubuwan da ke kunshe a shafukan da ba nata ba.

Wannan shafin zai fi kyan gani, idan an shige shi da browser mai salo na bai daya. Yayinda za ka iya samun damar duba abin da wannan shafin ya kunsa a browser da kake da ita a halin yanzu, ba za ka samu damar ganin dukkan abin da shafin ya kunsa kamar yadda ya kamata ba. Dubi yiwuwar inganta manhajar browsar ka, ko kuma ka samu browser mai salo na bai daya, idan har za ka iya.