Apa maksud layanan 'Kirim'?

'Chia sẻ' cho phép bạn chia sẻ nội dung từ trang BBC Mobile với người khác qua email hoặc qua truyền thông xã hội.

'Chia sẻ qua email' là gì?

Chia sẻ cho phép bạn gửi nội dung của trang BBC Mobile cho người khác qua tài khoản email mà bạn đã cài đặt trên điện thoại.

Bằng cách nào?

Nếu bạn muốn chia sẻ một trang trên BBC Mobile cho người khác, hãy nhấp vào biểu tượng email ở chỗ Chia sẻ nằm ở cuối trang. Phần mềm email cài đặt trên điện thoại sẽ mở ra, và bạn có thể dễ dàng truy cập danh sách các địa chỉ email rồi viết tin nhắn, mời họ tới xem nội dung trang bạn định chia sẻ.

Sao tôi không làm được?

Bạn cần cài đặt email trên điện thoại rồi mới dùng được dịch vụ Chia sẻ qua email. Nếu không rõ cần cài đặt thế nào, hãy xem tài liệu hướng dẫn cách điện thoại di động của bạn.

Tốn tiền không?

BBC không thu bất kỳ khoản nào khi bạn dùng dịch vụ Chia sẻ qua email. Tuy nhiên, công ty dịch vụ mạng của bạn có thể tính tiền dựa trên lượng dữ liệu bạn sử dụng. Nếu không rõ mức phí ra sao, hãy liên hệ với công ty cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

BBC có lưu giữ thông tin của tôi không?

Không. Do bạn dùng địa chỉ email riêng của mình, chúng tôi sẽ không tiếp cận vào bất kỳ thông tin cá nhân hay tin nhắn nào của bạn.

'Chia sẻ qua truyền thông xã hội' là gì?

Dịch vụ này cho phép bạn chia sẻ nội dung trang BBC Mobile thông qua các trang truyền thông xã hội khác nhau như Facebook, Twitter hay Google+.

Bằng cách nào?

Nếu bạn muốn chia sẻ một trang của BBC Mobile cho người khác, hãy nhấp vào biểu tượng của trang mạng xã hội thích hợp ở chỗ Chia sẻ nằm ở cuối trang. Bạn sẽ được chuyển tới trang mạng đó để đăng nhập vào tài khoản của mình. Bạn có thể viết thêm tin nhắn, và một hình ảnh cũng sẽ được tải lên theo.

Tại sao tôi tới luôn màn hình đăng tải mà không bị yêu cầu đăng nhập?

Trên một số điện thoại di động, các thông tin đăng nhập được các trang mạng xã hội lưu trữ, khiến người dùng không cần đăng nhập mỗi khi muốn lên trang cá nhân của mình.

BBC có lưu giữ thông tin của tôi không?

Không. Bạn sẽ rời khỏi trang BBC và đăng nhập vào tài khoản riêng trên trang mạng xã hội, và chúng tôi không tiếp cận bất kỳ thông tin đăng nhập riêng tư hay nội dung tin nhắn nào của bạn.

Layanan 'Kirim' memberikan Anda kesempatan untuk mengirim isi dari situs BBC Mobile kepada orang lain melalui email atau jejaring sosial.

Apa maksud layanan 'Kirim' melalui email?


'Kirim' memungkinkan Anda untuk berbagi isi situs BBC Mobile melalui akun email yang Anda miliki di telepon Anda.

Bagaimana cara kerja layanan ini?

Jika Anda melihat satu halaman BBC Mobile yang Anda ingin kirim kepada orang lain, klik logo 'Kirim' pada bagian bawah halaman. Kemudian fitur email pada telepon Anda akan terbuka sehingga Anda akan bisa mengakses kontak dengan mudah dan menulis pesan bersamaan dengan halaman yang Anda ingin kirimkan.

Mengapa layanan ini tidak tersedia bagi saya?

Anda harus mengatur email pada telepon Anda untuk menggunakan layanan 'Kirim' ini melalui email. Jika Anda tidak yakin bagaimana cara melakukannya, Anda bisa melihat dokumen cara pemakaian telepon genggam Anda.

Berapa biaya untuk layanan ini?

BBC tidak akan mengenakan biaya jika Anda memakai layanan 'Kirim' melalui email. Tetapi, operator jaringan telepon Anda mungkin akan mengenakan biaya sejumlah data yang Anda pakai. Jika Anda tidak yakin berapa tarif data Anda, harap menghubungi operator jaringan telepon Anda.

Apakah BBC menyimpan informasi pribadi saya?

Tidak. Saat Anda memakai akun email pribadi, kami tidak akan memiliki akses ke data pribadi ataupun pesan-pesan Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penanganan data pribadi oleh BBC, harap melihat bagian Kerahasiaan pribadi.

Apa maksud layanan 'Kirim' melalui Facebook atau Twitter?

Layanan 'Kirim' ini memungkinkan Anda untuk mengirimkan isi dari situs BBC Mobile melalui Facebook atau Twitter.

Bagaimana cara kerja layanan ini?

Jika Anda melihat halaman BBC Mobile yang Anda ingin kirimkan, klik logo Facebook atau Twitter pada bagian bawah halaman. Kemudian Anda akan terhubung dengan situs Facebook atau Twitter untuk masuk ke akun Anda. Anda akan bisa menambahkan pesan. Jika Anda mengirimkan halaman melalui Twitter, Anda juga akan mendapatkan sebuah gambar terlampir pada halaman tersebut.

Halaman yang Anda ingin kirimkan akan muncul pada laman Facebook atau Twitter Anda.

Apakah saya harus memberikan detil untuk masuk ke laman jejaring sosial saya kepada BBC?

Tidak. Saat Anda klik logo Facebook atau Twitter, Anda akan dibawa keluar dari situs BBC Mobile menuju tampilan untuk masuk jejaring sosial Anda, jadi BBC tidak akan memiliki akses untuk masuk ke akun Anda.

Mengapa saya langsung dibawa menuju tampilan akhir tanpa ditanya lagi detil masuk ke Facebook atau Twitter saya?

Pada sebagian telepon genggam detil masuk ke jejaring sosial Anda akan disimpan oleh Facebook atau Twitter, yang berarti Anda tidak perlu memasukkan detil setiap kali Anda ingin mengakses akun Anda.

Apakah BBC menyimpan informasi tentang saya?

Tidak. Saat Anda meninggalkan situs BBC dan memasuki akun Anda, kami tidak akan memiliki akses ke detil maupun pesan-pesan pribadi Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penanganan data pribadi oleh BBC, harap melihat bagian Kerahasiaan pribadi.