Кичине кызды ала качкан суу арстаны
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.

Кичине кызды ала качкан суу арстаны

Суу арстаны ага жакын келген кызды капыстан сууга сүйрөп алып баратканда, карыя киши сууга секирип түшүп, кызды сактап калды.