"Дүйнө чабыт": Адистерди даярдоо
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.

"Дүйнө чабыт": Адистерди даярдоо

Бүгүнкү Дүйнө чабыт берүүбүздө журналист Азимжан Ибраимов менен коомдук ишмер Алмаз Окин экономиканын жана эл чарбасынын ар кыл тармактарына керектүү адистерди даярдоо саясатынын эл аралык тажрыйбасына токтолушат.