Кызыл чоктун үстүндөгү бий
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.

Кызыл чоктун үстүндөгү бий

Грециядагы Лагадас кыштагынын жашоочулары кызарган чоктун үстүндө бийлеп жатышат.