Дартка даба балык
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.

Дартка даба балык

Бразилиядагы тилапия балыгынын териси күйүк жарааттын ириңдебей жакшы айыгышына жардам берет.