Мосулдагы кан күйгөн тозок
Жабдыгыңыз медианын бул түрүн ойнотууга ылайыктуу эмес.

Мосулдагы кан күйгөн тозок

Ислам мамлекети аталган күчтөрдүн акыркы таянычы болгон шаардан жашыруун тартылып көз ирмемдер.