Автордук укук

Би-Би-Синин бул сайтындагы бардык маалыматтар Би-Би-Синин жеке менчиги болуп саналат.

Би-Би-Синин сайттарындагы маалыматтарды өзүңүз үчүн, ошондой эле коммерциялык максатты көздөбөстөн колдонсоңуз болот.

Би-Би-Синин кат жүзүндөгү уруксатысыз бул сайттарды көчүрүү, жаздыруу, өзгөртүү жана коомчулукка уктуруу үчүн колдонууга тыюу салынат.