Каныбек Иманалиевдин Сагынбай Орозбаковго ода китеби

Каныбек Иманалиев

Жазуучу жана публицист Каныбек Иманалиевдин алп манасчы Сагынбай Орозбаков тууралуу "Сагынбай. Кеменгерге ода" китеби жарык көрдү.

12-декабрда улуттук жазуучулар күнүндө китептин бет ачаары Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетте өттү.

Китептин жүз ачар салтанатына катышкан көпчүлүк авторго жана аны колдогондорго ыраазычылык блидиришти.

Каныбек Иманалиев атактуу манасчы Саякпай Каралаев жөнүндө мурдагы көркөм китебинен айырмаланып, Сагынбай манасчы тууралуу китеби илимий негизде жазылганын белгиленди. Ал тургай окумуштуулар Манас таануу илиминде жаңы көрүнүш деген баа берилип, мааниси талдоого алынды. Жазуучу Кеңеш Жусупов чыгарманын жаралышы тарыхын баяндады.

Ал эми профессор Асан Ормушев, Арабаев университетине караштуу Манас таануу институтунун директору Топчубек Тургуналиев Каныбек Иманалиевдин Сагынбай манасчы тууралуу китебинин илимий аспектилерине көңүл бөлдү.