BBC navigation

Жутту алдын алууга мүмкүн беле? Манас Саматов жооп берет

Соңку жаңыланышы: 28-март, 2012 - 15:57 GMT

Медиа ойнотуу

Кыргызстандагы тоолуу райондордо кар кетпей, тоют тартыштыгынан жут болуп мал кырылууда. Мындай кырдаал Баткенде, Оштун тоолуу райондорунда, Чаткалда, Нарында болуп жатат.

Угууmp3

Бул видео/аудиону ойнотуш үчүн Флеш-плейердин туура версиясы керек.

Плэйерден ойнотуу

Манас Саматов

Манас Саматов

Кыргызстандагы тоолуу райондордо кар кетпей, тоют тартыштыгынан жут болуп мал кырылууда. Мындай кырдаал Баткенде, Оштун тоолуу райондорунда, Чаткалда, Нарында болуп жатат.

Өкмөт өзгөчө абал түзүлгөн аймактарга тоют жеткирип берүү аракетин көрүүдө. Тоюттун баасы кымбаттап, мал чарбачылыгы менен тиричилик өткөргөн аймак тургундары өкмөттөн чукул чаралар көрүлбөсө кырдаал курч экенин эскертүүдө.

Би-Би-Си Айылдык өндүрушчүлөр ассоциациясынын директору Манас Саматов менен маектешип, Кыргызстанда мындай тоют тартыштыгын алдын алууга мүмкүн беле? - деген суроо узаткан.

More Multimedia

BBC © 2014 Эскертүү: Би-Би-Си сырткы интернет сайттардын мазмуну үчүн жоопкер эмес.

Бул баракча кошумча стили менен камсыздалган акыркы интернет браузер аркылуу оңой көрүнөт. Азыркы браузер аркылуу ушул беттин мазмунун көрүп жатканда, визуалдык материалды толук көрө албайсыз. Браузерди жаңыртып тургула же кошумча стилди иштеткенге аракет кылгыла.