प्यारालिम्पिक्सका केही झलक

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 09.09.12, 17:26 NST सम्मका समाचार

प्यारालिम्पिक्सका केही झलक

 • दृष्टिविहीन जम्पर
  दृष्टिविहीन जम्पर
 • धावक
  धावक
 • पौडीबाज
  पौडीबाज
 • भलिबल
  भलिबल
 • साइक्लिंग
  साइक्लिंग
 • तरवारवाजी
  तरवारवाजी
 • पौडी
  पौडी

Multimedia

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।