तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

फोहोरबाट बिजुली

  • 8 नोभेम्बर 2016

काठमाडौं महानगरपालिकाले देशमै पहिलोपटक फोहरबाट बिजुली निकाल्ने उपकरण जडान गरी सफल परीक्षण गरिएको जनाएको छ। भारतबाट किनेर ल्याइएको उक्त संयन्त्रबाट दैनिक १४ किलोवाट बिजुली निकालिने जनाइएको छ। एक रिपोर्ट