කැනඩා අගමැතිවරයාත් සමරිසි පා ගමනේ
Media playback is unsupported on your device
Video

කැනඩා අගමැතිවරයාත් සමරිසි පා ගමනේ

ටොරොන්ටෝ අගනුවර පැවති වාර්ෂික සමරිසි පා ගමනට එක් වූ පළමු කැනඩා අගමැතිවරයා ලෙස ජස්ටින් ට්රූඩෝ ඉතිහාසයට එක් වෙයි.

අගමැතිවරයකු සමරිසි පා ගමනකට සහභාගි වීම 'මහා ප්‍රවෘත්තියක්' විය යුතු නැති බව ඊට එක් වෙමින් අගමැති ජස්ටින් ට්රූඩෝ පැවසීය.

තමා අගමැති ධුරයට පත් වීමට පෙරත් වසර ගණනාවක සිට ටොරොන්ටෝ සමරිසි පා ගමනට සහභාගි වූ බවයි හතළිස් තුන් හැවිරිදි අගමැතිවරයා සඳහන් කළේ.