Wales

Cynllun i adfer hen westy hanesyddol

Llun arlunydd o'r gwesty arfaethedig
Image caption Cafodd yr Adeilad Morol, sy'n hen westy, ei adeiladu ym 1865.

Mae cynllun i drawsnewid adeilad "hyll" ym Mro Morgannwg i westy pedair seren fyddai'n cynnwys 55 ystafell wedi cael ei groesawu gan Comisiwn Dylunio Cymru.

Cafodd yr Adeilad Morol, sy'n hen westy, ei adeiladu ym 1865 ym Mhenarth.

Dywed y teulu sydd y tu cefn i'r cynllun gwerth £6 miliwn, ac sy'n berchen Tŷ'r Doll y drws nesaf, na fyddan nhw'n newid ffasâd yr adeilad rhestredig.

Dywed Comisiwn Dylunio Cymru fod yna "sawl agwedd positif i'r cynllun".

Bar gwin

Mae'r adeilad tri llawr wedi ei adeiladu yn arddull y Dadeni Ffrengig ac yn cynnwys tyrau ar y to a balconi haearn.

Mae'r Adeilad Morol yn sefyll ger Morglawdd Bae Caerdydd ac yn dyddio nôl i'r cyfnod pan oedd Penarth yn dref boblogaidd yn yr Oes Fictorianaidd.

Mae'r adeilad wedi bod yn wag ers tua 30 mlynedd ac mae wedi ei ddifrodi gan ddŵr a thân yn ystod y cyfnod hwnnw.

Bydd y cynlluniau i adfer yr adeilad yn cael eu cyflwyno i Adran Cynllunio Cyngor Bro Morgannwg ym mis Mawrth

Byddai'r cynllun yn cynnwys caffeteria a bar gwin yn ogystal â 97 o lefydd parcio.

Mân awgrymiadau

Dywedodd Cindy Harris o Gomisiwn Dylunio Cymru: "Mae yna sawl agwedd positif i'r cynllun, bydd yn adfer yr hen adeilad ac yn sicrhau y bydd yn cael ei ddefnyddio unwaith eto.

"Rydyn ni'n croesawu'r penderfyniad i gadw ffasâd yr adeilad rhestredig Gradd II felly mae'n debyg y bydd ein hadroddiad yn weddol gefnogol o'r cysyniad cyffredinol ynghyd â rhai mân awgrymiadau.

Dywedodd Tanny Martinez, mab perchennog Tŷ'r Doll, Benigno, fod y teulu wedi bod yn awyddus i greu gwesty ar y safle ers iddynt brynu Tŷ'r Doll yn 2000.

Ychwanegodd: "Rydyn ni am adennill cyn-ysblander yr adeilad.

"Ar hyn o bryd mae'n adeilad hyll ond rydyn ni am i'r adeilad gael ei adfer i'r un safon â'r hen Dŷ Doll."

Y disgwyl yw i Gomisiwn Dylunio Cymru gyhoeddi eu hadroddiad erbyn diwedd mis Chwefror.

Bydd y cais cynllunio yn dod gerbron cynghorwyr Bro Morgannwg ar Fawrth 29.

Related Internet links

The BBC is not responsible for the content of external Internet sites