Mid Wales

Heddlu i warchod faniau diogelwch

Barclays ym Machynlleth
Image caption Fe wnaeth lladron ddwy oddi wrth swyddog dioglewch y tu allan i fanc ym Machynlleth

Bydd yr heddlu yn gwarchod faniau diogelwch yng nghanolbarth Cymru dros gyfnod yr Ŵyl.

Daw hyn wedi i gangiau o ladron dargedu'r faniau o'r fath yn ystod 2011.

Dywed Dyfed-Powys i ladron ymosod ar swyddog diogelwch y tu allan i fanc Barclays ym Machynlleth ym mis Mai.

Ym mis Mehefin ymosodwyd ar fan ddiogelwch yn Tesco, Y Trallwng.

Bydd ceir yr heddlu yn dilyn y faniau o fewn ffiniau ardal Heddlu Dyfed Powys.

Mae tri o bobl o ganolbarth Lloegr wedi cyfaddef iddynt ddwyn £13,000 oddi wrth y swyddog diogelwch.

Mae disgwyl i'r tri gael eu dedfrydu fis nesa.

Cafodd pump o bobl eu harestio mewn cysylltiad â'r lladrad yn Y Trallwng.

Mae'r pump wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Cafodd arian ei ddwyn o gerbyd yn eiddo i gwmni diogelwch G4S.

'Ailfeddwl'

Yn y cyfamser mae'r heddlu yn parhau i chwilio am ladron wnaeth ymosod ar swyddogion diogelwch oedd yn cludo arian i gangen y Nationwide yn y Drenewydd yn Rhagfyr 2010.

"Er bod digwyddiadau o'r fath yn brin iawn, rydym yn gwybod fod y bobl sy'n gwneud y math yma o beth wedi targedu'r ardal," meddai ditectif prif uwch-arolygydd Steve Wilkins.

"Bwriad yr ymgyrch yma yw gwneud i'r lladron ailfeddwl ynglŷn â cheisio trosedd o'r fath."

"Mae'r neges yn un glir, os ydych yn ceisio'r math yma o drosedd yn Nyfed-Powys mae yna yn fwy na thebyg byddwn yn cael eich dal.

Dylai pobl sydd ag unrhyw wybodaeth am y troseddau sydd eisoes wedi eu cyflawni ar faniau diogelwch gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

More on this story

Related Internet links

The BBC is not responsible for the content of external Internet sites