Wales politics

Etholiad Cymru 2016: Llywodraeth Leol

Llywodraeth Leol

Pleidiau wedi eu rhestru yn nhrefn yr wyddor

Prif addewidion:

 • Rhoi'r gair olaf ar uno cynghorau i gymunedau lleol drwy gynnal refferenda lleol
 • Diwygio'r fformiwla o gyllido llywodraeth leol er mwyn sicrhau y gellid cwrdd â'r her o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus mewn ardaloedd gwledig
 • Mynd i'r afael â gwastraff ar lefel llywodraeth leol.

Prif addewidion:

 • Datganoli rhagor o bwerau i gynghorau cymuned a lleol
 • System o 'bleidleisio teg' ar gyfer etholiadau cyngor
 • Mesurau i gryfhau gallu cymunedau i warchod asedau lleol, gan gynnwys 'Hawl i Gynnig'.

Prif addewidion:

 • Parhau i ddiwygio llywodraeth leol a gwasanaethau cyhoeddus.

Prif addewidion:

 • Deddfu i greu awdurdodau rhanbarthol cyfunol wedi'u creu o gynghorau lleol sy'n bod, fydd yn cynllunio'n strategol ym meysydd addysg, y gwasanaeth iechyd a gwasanaethau cymdeithasol integredig newydd, priffyrdd a thrafnidiaeth, a gwasanaethau statudol eraill, yn cynnwys dyletswydd newydd i hyrwyddo datblygu'r economi.
 • Deddfu i roi'r hawl i bleidleisio'n 16 oed yn etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol a llywodraeth leol
 • Galluogi cynghorau i gynnig parcio am ddim yng nghanol trefi.

Prif addewidion:

 • Cynghorau i gael mwy o bwerau i gydweithio a chefnogi cymunedau, gan wneud penderfyniadau yn fwy lleol
 • Adrefnu etholiadau Llywodraeth leol fel eu bod yn decach ac yn fwy cymesurol
 • Newid oed pleidleisio i 16 oed

Prif addewidion:

 • Gwrthwynebu creu cynghorau mawr o'r brig i lawr
 • Hwyluso uno os yw'n cael ei gefnogi'n lleol
 • Refferenda lleol ar benderfyniadau cynllunio allweddol
 • Datganoli pwerau a chyfrifoldebau ychwanegol ar ddatblygu economaidd o Lywodraeth Cymru i gynghorau lleol

Cliciwch i ddarllen mwy

Busnes

Diwylliant a Chwaraeon

Addysg

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Tai

Y Prif Addewidion

Llywodraeth Leol

Treth

Trafnidiaeth

Yr Iaith Gymraeg