جگړه ستاسو په فلمونو کې

بي بي سي

په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نسکوريدا د لسمې کاليزې په مناسبت د بي بي سي تلويزيون پر يوۀ لوى مستند فلم کار کوي .

په دې پروگرام کې بي بي سي غواړي چې په افغانستان او له افغانستانه دباندې د ځوانانو له سترگو دې جگړې ته کتنه وکړي .

د دې پروژې د يوې برخې په توگه بي بي سي غواړي چې د داسې فلمونو ارشيف جوړ او خپور کړي چې د جگړې په سيمو کې د اوسيدونکو خلکو له خوا اخيستل شوي يا ډک شوي دي .

ايا تاسو جگړه په خپلو کامرو کې ثبت کړې ده ؟

ايا په هغه ورځ مو فلم اخيست چې د ٢٠٠١ کال د سپتمبر په ١١ مه نېټه په امريکا کې بريد وشو ؟

ايا هغه ورځ مو کوم فلم اخيستى چې په لومړي ځل د افغانستان په هوايي حريم د امريکا په مشرۍ د نړيوالو ځواکونو الوتکې داخلې شوې ؟

يا مو په افغانستان کې له طالبانو وروسته د لومړنيو انتخاباتو په ورځ فلم اخيستى دى ؟

که دغه فلم د جگړې صحنه ښيي او که عادي ژوند انځوروي ، له ملگرو سره په بنډار بوخت ياست او که د چاودنو او ډزو غږ دى ، د دغه ډول صحنو فلمونه موږ ته راواستوئ .

که همداسې فلمونه لرئ يا غواړئ څه وواياست لطفآ په دې برېښناليک له موږ سره تماس ونيسئ

theirwar@bbc.co.uk