بي بي سي د افغانستان پېښې د شعر په ژبه وړاندې کوي

بي بي سي ٤
Image caption دا شعرونه به د بي بي سي ٤ راديو خپروي

د بي بي سي څلورمه راډيو ، چې په انگريزي ژبه خپرونې کوي نيت لري چې د افغانستان د تيرو پنځو کلونو پېښې د شعر په ژبه انځور کړي .

د دغې راډيو کارکوونکي له ټولو هغو شاعرانو چې په پښتو ، دري يا انگريزي ژبه يې شعر ويلي وي او د تيرو پنځو کلونو پېښې يې پکې انځور کړې وې غواړي چې خپل شعرونه وروليږي .

د شعر ليږلو وروستۍ نېټې د جون لومړنى ورځ ده .

غوره شوي شعرونه به په انگريزي ژبه ژباړل کيږي .

له چڼلو او بيا کتلو او ارزولو وروسته به ځينې شعرونه غوره کيږي .

د غوره شويو شعرونو شاعرانو ته به په خپرونه کې د نور څه ويلو وخت هم ورکول کيږي .

که چيرې تاسو د افغانستان د تيرو پنځه کلنو پېښو په باب شعر ويلى وي نو په دې ايميل پته خپل شعرونه وليږئ :

Jonathan.charles@bbc.co.uk

ورته مطالب