په کابل کې له بي بي سي د کار موقع

په کابل کې د بي بي سي دفتر د اداري مدير لپاره وړ کس په کار گماري که يې وړتيا لرئ او يا څوک پېژنئ غوښتنليک ور وسپارئ.

بي بي سي نړيواله څانگه د نړۍ په لرو بر کې ١٨٣ ميليونه اوريدونکي لري او په ٣٢ ژبو خپرونې کوي، زموږ وېبپانې هره مياشت په بيلا بيلو ژبو تر ٧٠٠ ميليونه ډير ځله ليدل کيږي.

د بي بي سي د کابل دفتر د پښتو ، دري، ازبيکي ژبو او د فارسي تلويزيون څانگې لري.

د کابل د دفتر د اداري مدير د دندې لپاره غوښتنليک او نور معلومات د لاندينئ کرښې په کېکاږلو موندلى شئ.

د نورو معلوماتو لپاره لطفآ دا ځاى کېکاږئ