د بهرنیو چارو افغان وزیر اردن ته تللی

د افغانستان د بهرنيو چارو وزير زلمى رسول اردن ته تللې دى.

د ياد شوي وزارت سرچينې وايي چې ښاغلي رسول به له هغه هيواد سره د گډو کلتوري او ديني اړيکو د پاوړو کولو هڅه وکړي، او سربيره پر دې به د لوړو زده کړو ، روغتيا، او کرنې په برخو کې د هغه هيواد د مرستو راماتولو هڅه وکړي.

او په وينا يې ددواړو هيوادونو د گډ دښمن ترهگرۍ د ماتولو لارې چارې به هم وارزوي.

ادرن په تير کې د نړيوالو ځواکونو په اډانه کې افغانستان کې يو شمير سرتيري هم لرل.

او په شمالي ولايتونو کې يې يو شمير روغتونونه هم چلول.