د عکسونو البوم: کابل کې د افغانستان او پاکستان لوبه