ملي ارشیف که د ۱۸۰ زره سندونو او ۹۰۰۰ قلمي نسخو زېرمه

د افغانستان د ملي ارشيف لسگونه زره سندونه او قلمي نسخې چې د سيمې او نړۍ پر کچه بې سارې او کمسارې بلل کېږي د له منځه تللو له گواښ سره مخامخ دي. دا ارزښتناکه پانگه جگړو په لسيزو کې له لوټ تالان ژغورل شوې او د اور لمن نه ده ورغلې. په ملي ارشيف کې وسمهال يو سلو اتيا زره سندونه او ٩٠٠٠ قلمي نسخې خوندي دي. دا هرڅه له لسگونو ،سلگونو او ان رزگونو کلونو پورې مخينه لري،چې د همدغې مخينې،او ميناتوريو له کلبه ستايل کيږي.

دغه ارشیف ته زموږ همکار وحید پیکان ورغلی او دغه انځوریز راپور یې پرې چمتو کړی دی.