حامد کرزی د بي بي سي په نوې ودانۍ کې

افغان ولسمشر حامد کرزي په لندن کې د بي بي سي له نوې ودانۍ ليدنه وکړه. ښاغلی کرزی لومړی ولسمشر دی چې دغې نوې ودانۍ ته ورغلی دی. مخکې د برتانیا ملکه الېزابت دويمه د دغې ودانۍ د پرانستې مراسمو لپاره ورغلې وه. ښاغلی کرزی له تېرو دريو ورځو راهيسې د افغانستان، پاکستان او برتانيا ترمنځ د درې اړخيزو خبرو لپاره په لندن کې دی.