د عکسونو البوم: کابل کې د مشورتي لویې جرګې پرانسته