د چینايي نوي کال لمانځنې

د نړۍ په لرو بر کې له يو ميليارډ ډېر وگړي نوى چينايی کال ولمانځه. سږنى کال د اس دى چې له چټکتيا او بري سره تړل شوى دى. چينايي فال کتونکي خو ان دا وايي چې دا به د ونډو بازارونو د غوړېدا کال وي.