د سبا ماشوم روزل

Image caption که ماشوم په جلا چاپېریال کې لوی کړۍ، بل څه ترې جوړېږي

زه مور يم. په امريکا کې لويه شوم او دلته مور شوم.

خپله مور مې په افغانستان کې لويه شوې وه او زه یې د افغانستان له خويونو سره دلته په امريکا کې لويه کړم.

د وخت په تېرېدلو سره د ماشوم روزلو په باب کتابونه لولم، خپل ځان او خپله مور او نوره نړۍ سره پرتله کوم.

غواړم په همدې تجربو ځينې ليکنې وکړم. په دې وروستيو کې د ماشوم لويولو له چاپېريال سره زما مينه پيدا شوې.

هر ماشوم خپل خوى او ځانگړتيا لري، دا چې څه ډول روزل کېږي او پالل کېږي هغه يې استعداد غوړوي او له هغو منفي خبرو يې راگرځوي يا يې ورمخامخ کوي چې په ژوند کې به ورسره مخامخېږي.

په بله وينا که ماشوم په جلا چاپېريال کې لوى کړئ بل بل څه ترې جوړيږي.

نن په موټر کې له خپل زوى او مېړه سره ناسته وم. هغه ته مې د ښوونځي د وخت کيسه وکړه.

دلته په امريکا کې مې درس وايه او په ليسه کې يو وخت داسې راغى چې يا به ټولگي ته نه ورتلم او يا به ناوخته ورتلم.

بخت مې په دې بيداره و چې په سبق کې ښه وم نو ښوونکو څه نه راته ويل.

زوى مې خبرې واورېدې په ډېر جدي غږ يې وپوښتلم: مورې په رښتيا تا داسې کول؟

ما ځواب ورکړ هو خو په درس کې ښه وم نو معلمانو پرېښودم.

زوى مې وويل زه به يې ونه کړم دا ښه کار نه دى، سړى بايد خپل راتلونکى خراب نه کړي.

د زوى خبرو ته هکه حيرانه شوم . ځواب مې نه درلود.

په يو حساب پرې خوشحاله شوم چې هلک شعور لري او پر مسايلو ژور فکر کوي خو له بله پلوه وډاره شوم چې په دې واړه عمر يې اخلاق تر ما ښه و او دومره لوړ فکر يې درلود.

سوال را سره پيدا شو چې که زما پوهه او علم د نن وي د سبا ماشوم به څرنگه روزم؟