د نړۍ لروبر کې د چاپېریال ساتنې د پلویانو غونډې

Image caption روم
Image caption مادرید
Image caption لندن
Image caption ریو دي ژنیرو
Image caption پاریس
Image caption کییف
Image caption اسټکهولم
Image caption لندن
Image caption بوداپست
Image caption برلین
Image caption یمن
Image caption یمن
Image caption امسټردام