جاپان وايي د تېرکال څونامي له اټکل ډېره ویجاړي کړې

په جاپان کې د فوکوشیما د اتومي ریکټور په اړه یو کورنۍ څیړنه ښیي، چې په دغه هیواد کې د تیر کال سونامي له هغه ډیرې ویجاړۍ رامنځ ته کړي، چې پخوا یې فکر کېده.

راټول شوي مالومات په ډاګه کوي، چې په دغه بټۍ کې مرګونې وړاندې تر لسو چندو پورې لوړې شوې دي.

په دغه څیړنه کې دا هم موندل شوې، چې په ریکتور کې سړونکي اوبه له هغې کچې خورا لږ دي، چې اټلکل یې کېده.

خو د فوکوشیما د اتومي بټۍ