ناروې د ۷۷ کسانو د قاتل محاکمه پیل کړه

په ناروې کې د هغه سړي محاکمه پیل شوه، چې تېر کال یې لږترله ۷۷ کسان په ډزو ووژل.

اندرس برویک د محاکمې پرمهال خوشاله ښکارېده، خو ویل یې چې د محکمې صلاحیت نه مني.