د قاهرې په تحرير ډګر کې نوې لويه مظاهره

زرګونه مصريان د قاهرې په تحرير ډګر کې راټول شوي او له پوځي شورا نه ملکيانو ته د واک لېږدول غواړي.

دغه مظاهره د وروستيو مياشتو په تر ټولو لويو مظاهرو کې راځي، او په هغې مظاهرې پسې کېږي چې د کانديدانو د لرې کېدو په تړاو شوې وه.

د بي بي سي يو خبريال، چې په تحرير ډګر کې دی وايي د اسلامپالو ډلو، سېکولر او لېبرال ډلو پلويان د دغې مظاهرې ګډونوال وو.