د اوباما ۲ ساتونکو د جنسي رسوایۍ له کبله استعفا کړې

د ولسمشر اوباما دوه تنوساتونکو په کولمبیا کې د جنسي رسواييو له امله استعفا کړې ده.

وړاندې تر دې شپږ تنو نورو ساتونکود بد چلند د تورونو له امله خپلې دندې پرې ایښې وې.

دغه خبر هغه وخت ډاګیزه شوه چې یوې بد لمنې مېرمنې د یوه هوټل په دهلیز کې د ولسمشر اوباما له یوه ساتونکي سره د پیسو پر سر لانجه کوله.