په ایران کې د پارلماني ټاکنو دویم پړاو روان دی

په ایران کې د پآرلماني ټاکنو دویم او وروستی پړاو ترسره کیږي چې اټکل کیږي د ولسمشر محمود احمدي نژاد مخالفین به پکې ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي.

تېر کال د ښاغلي احمدي نژاد پلویان له کلیدي څوکیو لېرې کړای شول او د ولسمشر نفوذ ورسره کمزوری شو.