ایران د اتوم پوه وژونکی اعدام کړ

د ایران خبري ازانس ویلي هغه ځوان یې اعدام کړ، چې په ۲۰۱۰ کال یې یو ایرانی اتوم پوه وژلی و.

په تهران کې د انقلابي محکمې قاضیانو ویلي چې دغه ایرانی د ایراني اتوم پوه په وژنه تورن و.

د اعدام شوي نوم فاشي ښودل شوی دی.