د هند اقتصادي وده تر پخوا ښکته شوې ده

د هند اقتصادي وده په تېرو دريو کلونو کې د لومړي ځل لپاره تر ټولو کرار حالت ته راښکته شوې ده.

په لومړۍ ربع کې د پنځه اعشاريه درې شمېره له هغه څه ډېره ښکته ده چې اټکل شوې وه.

کتونکي د دې لوی لامل د پانګونې نشتوالی، په اصلاحاتو کې د حکومت پاتې راتلل او کمزورې کرنسي يا پيسه ده.

په نړېواله کچه د اقتصاد کمزوري کېدو هم د هند په اقتصاد ژور اغېز کړی دی.