اسراييلو ۹۰ فلسطيني جسدونه وسپارل

د هغو څه باندې ۹۰ فلسطينيانو جسدونه چې په اسراييلو د بريدونو پر مهال وژل شوي فلسطيني چارواکو ته سپارل شوي.

دغه جسدونه چې د ځانمرګو او وسله والو جنګياليو دي د ۱۹۷۵ يمو کلونو د عملياتو پر مهال وژل شوي دي.

د دوی د سپارلو لپاره په رام الله کې ځانګړي تدابير نيول شوي وو.

د جسدونو د سپارلو معامله د اسراييلو په زندانونو کې د سلګونو فلسطيني زندانيانو د لوږې د اعتصاب په ځواب کې شوې ده.