د سوریې مخالفه ملي شورا نوی مشر ټاکي

د سوريې مخالفه ملي شورا د ترکيې په استانبول کې سره جرګه کېږي چې يو نوی مشر وټاکي.

دغه غونډه له هغه وروسته جوړېږي چې برهان غليون چې د تېر کال په سپټمبر کې د دغه غورځنګ له جوړېدو راهيسې د دې مشر وو، استعفی ورکړه.

په دغه شورا کې تر ډېره هغه ډلې شاملې دي چې د ولسمشر اسد مخالفې دي، خو په خپل منځ کې د دوی د وېش په اړه هم نيوکې کېږي.

ځکه ويل کېږي چې دوی د فعالينو او سوري ياغيانو ترمنځ د پياوړو اړيکو په ټينګولو کې پاتې راغلي دي.