بي بي سي بوش هاوز کې خپرونې پایته ورسولې

تر يو دېرشو کلو وروسته، د بي بي سي پښتو څانگه د لندن په زړه کې له بوش هاوز څخه خپلې خپرونې پايته رسوي.

خپرونې به نن ماښام په مرکزي لندن کې له يوې بلې ودانۍ نه تر سره شي.

بوش هاوز چې پر ١٩٢٥ کال پرانستل شوى و، د دويمې نړيوالې جگړې پر مهال د بي بي سي د اروپايي څانگې کوربه شو او د بهرنيو ژبو نورې څانگې ورته وروسته پر ١٩٥٨ کال راولېږدېدې.

لومړۍ پښتو خپرونه پر ١٩٨١ کال له بوش هاوز څخه خپره شوې وه.