'میندواري د نوو رسېدلو نجونو د مړینې لوی لامل دی'

برتانیا مېشتې خیریه ادارې 'سیف ده چلډرن' له خوا یو راپور وايي په ټوله نړۍ کې میندواري د تنکیو جنکیو د مړینې لوی لامل دی.

راپور وايي په ګڼو هېوادونو کې نجونې په کوچنیوالي ودېږي او مخکې له هغه چې بدن یې ماشوم زیږولو ته چمتو شي، ماشوم زیږوي چې دا کار کولای شي وژونکي ټپونه پیدا کړي.

راپور وايي د تنکیو نجونو ماشومان ښايي د هغو ماشومانو په پرتله ژر ومري چې میندې یې ډېر عمرونه لري.

نوموړې اداره وايي جنکیو ته باید ژر له میندوارۍ څخه د مخنیوي او په پاخه عمر کې د میندوارۍ د ښېګڼو زده کړې ورکړل شي.

'سیف ده چلډرن' په دې برخه کې د اقدام کولو ټینکار کوي.