د اسراییلو مخکنی لومړی وزیر ایساک شامیر ومړ

د اسرایلو پخوانی لومړی وزیر ایساک شامیر مړشو.

هغه ۹۶ کلن و او په عقلي ناروغۍ اخته و.

ښاغلی شمیر په ۸۰مو او ۹۰مو کلونو کې د اسرایلو لومړی وزیرو .