جاپان خپل یو اتومي ریکټور بېرته فعال کړی

جاپان په تېرو دوو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره خپل یو اتومي ریکټور بېرته فعال کړی دی.

جاپان تېر کال د فوکوشیما په اتومي بټۍ کې له مصیبت وروسته خپل ټول اتومي ریکټرونه په تدریجي ډول وتړل.

د "فوکیو" په "اوهي" سیمه کې دغه اتومي ریکټور به په یوه اوونۍ کې په پشپړ ډول فعال شي.

دغه ریکټور په اپریل میاشت کې له ازموینو وروسته خوندي ښوول شوی وو خو ډېر جاپانیان یې د بیا پرانیستلو مخالف دي.

د جاپان لومړی وزیر وايي، له اتومي ځواک پرته د خلکو ژوند نه شي معیاري کېدای.