اسراییلي محکمې اولمرت په فساد تورن کړ

یوې اسراییلي محکمې مخکنی لومړی وزیر ایهود اولمرت په ځينو پانګونو کې په فساد ګرم پېژندلی دی.

دا خبره په القدس کې د بي بي سي خبریال ترلاسه کړې ده.

پر اولمرت نور تورونه هم وو، خو محکمې سپين وخېژاوه.